Medzinárodný deň turistických sprievodcov – príležitosť spoznať historickú tvár Spišskej Belej

Medzinárodný deň turistických sprievodcov si po 32-hý raz pripomíname 21. februára. Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov ho vyhlásila v roku 1987. Ide o medzinárodnú profesijnú organizáciu sprievodcov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu. Cieľom osláv toho dňa nie je len propagovať prácu turistických sprievodcov, ale aj poskytnúť príležitosť pre domácich i zahraničných návštevníkov zúčastniť sa na bezplatných prehliadkach historických centier miest a spoznávať kultúrne a architektonické pamätihodnosti.

V Spišskej Belej dávame do pozornosti historickú cestu mestom, ktorá má 20 zastavení s infobodmi – informačnými panelmi o danej zastávke. Táto historická cesta je v  meste vyznačená 4-jazyčnými  informačnými panelmi na každej zastávke. Na piatich miestach v meste sú osadené veľké maľované mapy mesta s vyznačením týchto 20 zastávok. Maľované mapy sú k dispozícii aj  vo verzii  skladaných papierových máp  a ktokoľvek si ich môže bezplatne vyzdvihnúť v Regionálnom turistickom a informačnom centre (RTIC), v Kaštieli v Strážkach a v Múzeu  J. M. Petzvala. V RTIC (Petzvalova ul. 17), v Múzeu J. M. Petzvala (Petzvalova 30) a v Kaštieli v Strážkach (Medňanského 25) je možné bezplatne si zapožičať multimediálnych audiosprievodcov. Tieto technické audiopomôcky nahrádzajú fyzického sprievodcu (človeka). Pomocou tohto sprievodcu máte možnosť  prejsť všetkých 20 zastavení významných historických miest (stavieb, osobností) Spišskej Belej  alebo si vyberiete sprevádzanie v Múzeu J. M. Petzvala alebo po galérii v Kaštieli  v Strážkach.

Ak máte predsa len radšej živého sprievodcu z mäsa a kostí, do pozornosti vám dávame možnosť navštíviť Múzeum Dr. Michala Greisigera (Hviezdoslavova 21) od pondelka do piatka (okrem stredy) v čase 8:00-15:30. V expozícii v priestoroch domu, kde býval mestský lekár Dr. Michal Greisiger, detailne spoznáte osobnosť tohto lekára, prírodovedca, archeológa a propagátora Vysokých Tatier z prelomu 19. a 20. storočia.  Rovnakú službu sprievodcu po múzeu s lektorským výkladom poskytuje od utorka do soboty v čase od 10:00-16:30 aj Múzeum Jozefa Maximilána Petzvala (Petzvalova 30). V tomto múzeu sú inštalované životopisné údaje o svetoznámom rodákovi zo Spišskej Belej –  matematikovi, fyzikovi vynálezcovi a zakladateľovi modernej optiky a fotografie, ako aj prehľad vývoja optických fotografických a kinematografických zariadení.

Expozícia SNG v  Kaštieli Strážky je návštevníkom k dispozícii od stredy do nedele od 10:00-17:00 (občania Spišskej Belej a Strážok majú vstup voľný). Pri prehliadke sa dá vidieť stála expozícia portrétov 17. až 19. storočia na Spiši. Celoslovensky unikátna je aj stála expozícia diel Ladislava Medňanského, jedného z hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia, ktorý sa často zdržiaval a tvoril v Strážkach. Nezanedbateľná je aj historicko-kultúrna hodnota knižnice v Kaštieli v Strážkach. Jej počiatky siahajú do poslednej štvrtiny 16. storočia, kontinuálne sa  vyvíjala 400 rokov a dnes má okolo 8 500 zväzkov kníh, časopisov a máp.     

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...