Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú na predaj palivové drevo

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú  na predaj palivové drevo, ktoré je pripravené  na odvozných miestach (lesné sklady). 

Ponúkajú aj  štiepané palivové drevo. Dĺžka polien: 25 cm, 33 cm, 50 cm. Základná cena štiepaného palivového dreva – surové, suché pri odbere na Šarpanci vlastným odvozom stojí

Ihličnaté 44,00 €/1,00 prm (priestorový meter) s DPH

Listnaté  50,00 €/1,00 prm  (priestorový meter) s DPH

Mestské lesy po dohode s odberateľom môžu zabezpečiť odvoz do Spišskej Belej a to v množstve 1,50 prm jedným vozíkom aj viac krát za sumu:

Ihličnaté   80,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

Listnaté  100,00 €/1,50 prm s DPH (1 vozík)

Názov prílohy Odkaz
Palivo Stiahnuť
Cenník Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...