Aktuality
Počet zobrazení 2K

Komunálne voľby 2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2022 rozhodlo podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, že Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo volebnom období 2022-2026 bude mať 11 poslancov (rovnako ako doposiaľ). Podľa uvedeného zákona vzhľadom na počet obyvateľom naše mesto patrí do kategórie miest, ktoré môže mať 11 až 13 poslancov. Je úlohou práve mestského zastupiteľstva určiť počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie.

Budúci poslanci budú rovnako volení v dvoch volebných obvodoch:
1./ vo volebnom obvode č. 1 bude volených 10 poslancov a tento obvod zahŕňa mesto Spišská Belá (okrem mestskej časti Strážky)
2./ vo volebnom obvode č. 2 bude volený 1 poslanec a tento obvod zahŕňa celú mestskú časť Strážky.

Zároveň je povinnosťou mestského zastupiteľstva určiť v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora mesta. Poslanci určili, že výkon funkcie primátora mesta Spišská Belá v novom volebnom období r. 2022 – 2026 bude v rozsahu 1,0 (100 % úväzok), takže rovnako ako doposiaľ.
Kandidátnu listinu na primátora mesta resp. poslanca mestského zastupiteľstva treba podať najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb. Komunálne voľby sa budú konať začiatkom 29.oktobra 2022.

Mesto Spišská Belá oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29.10.2022, t.j. k 10.6.2022 bol počet obyvateľov 6 736.

Názov prílohy Odkaz
menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie Stiahnuť
menovanie zapisoavteliek OVK Stiahnuť
oznámenie - vytvorenie obvodov Stiahnuť
Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 Stiahnuť
Zverejnenie-počtu-obyvateľov-mesta-Spišská-Belá-počet-obvodov-v-meste-a-tiež-počet-poslancov-ktorý-ssa-má-v-nich-zvoliť. 2022 Stiahnuť
kontakt na doručenie volebných materiálov Stiahnuť
podanie kandidátnych listín - informácia Stiahnuť
rozhodnutie primátora a harmonogram volieb Stiahnuť
utvorenie volebných okrskov a volebných miestností Stiahnuť
Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane - obec nad 5000 obyvateľov Stiahnuť
Špeciálna volebná komisia so sídlom v Spišskej Belej Stiahnuť
Tags: 2022
Najnovšie články