Komunálne voľby 2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2018 rozhodlo podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, že mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo volebnom období 2018-2022 bude mať 11 poslancov (rovnako ako doposiaľ).  Podľa uvedeného zákona vzhľadom na počet obyvateľom naše mesto patrí do kategórie miest, ktoré môže mať 11 až 13 poslancov. Je úlohou práve mestského zastupiteľstva určiť počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie. Budúci poslanci budú  rovnako volení v dvoch volebných obvodoch:

1./ vo volebnom obvode č. 1 bude volených 10  poslancov a tento obvod zahŕňa mesto Spišská Belá (okrem mestskej časti Strážky)

2./ vo volebnom obvode č. 2 bude volený 1 poslanec a tento obvod zahŕňa celú mestskú časť Strážky.

Zároveň je povinnosťou mestského zastupiteľstva určiť v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora mesta. Poslanci určili, že výkon funkcie primátora mesta Spišská Belá v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 bude v rozsahu  1,0 (100 % úväzok), takže rovnako ako doposiaľ.

Kandidátnu listinu na primátora mesta resp. poslanca mestského zastupiteľstva treba podať najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb. Komunálne voľby by sa mali konať začiatkom novembra 2018.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X