KOCR Severovýchod Slovenska bilancovala rok 2018

Šiesty rok fungovania Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (ďalej len KOCR)  sumarizovali jej členovia na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 14. marca 2019 v Prešove. V roku 2018 KOCR zrealizovala mnoho aktivít. Opäť intenzívne prebiehala spolupráca s oblastnými organizáciami CR, pôsobiacimi na území nášho kraja, Prešovským samosprávnym krajom, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a mnohými ďalšími organizáciami a subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu.

„Z hľadiska návštevnosti Prešovského kraja  počet návštevníkov ubytovacích zariadení vzrástol o takmer 38 000 (4,1 %), čo predstavuje 2 901 080 návštevníkov (medziročný rast 6,5 %). V minulom roku do kraja zavítalo 285 255 zahraničných návštevníkov s 853 285 prenocovaniami (medziročný rast 3,7 %). Prešovský kraj je tretím najviac navštevovaným krajom SR,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR.

V súčasnosti združuje KOCR viac ako 90 partnerov zo siedmich OOCR a Prešovského samosprávneho kraja. Cieľ organizácie ostáva nemenný, vytvárať podmienky a realizovať aktivity zamerané na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja. „V oblasti marketingu a propagácie sme zrealizovali kampaň Kraj kultúrnych pamiatok, ktorá predstavila bohatstvo kultúrnych pamiatok Prešovského kraja. Rodiny s deťmi zaujala súťaž Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok pod záštitou spisovateľky Gabriely Futovej. Pre cyklistov sme pripravili už piaty ročník poznávania kraja na bicykloch, v sérii podujatí Cyklopátrania Prešovským krajom. Veľkému záujmu sa každoročne tešia ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu (na ilustračnej fotografii k článku sú ocenení z ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2018). Teší nás aj úspech fotosúťaže Choď a foť, finálové fotografie v rámci výstavy putujú po Slovensku a veríme, že opäť predstavia kraj aj v zahraničí. Okrem toho sme prezentovali kraj v médiách, na sociálnych sieťach či prostredníctvom blogerov. Podporili sme  marketingové kampane Vysokých Tatier, turisticko-informačné centrum v Starej Ľubovni, obnovou prešiel turistický portál severovychod.sk. Aj v tomto roku sme vydali viacero druhov propagačných materiálov, zásobili sme nimi aj turistické informačné centrá v celom kraji, vrátane úspešnej novinky Turistické noviny Prešovského kraja. Máme radosť z úspechu promo videa o našom kraji, ktoré na medzinárodnom filmovom festivale FilmAt získalo špeciálne ocenenie,“ konštatoval Michal Sýkora, predseda KOCR.

Prešovský kraj bol prezentovaný na viacerých veľtrhoch a podujatiach, v roku 2018 zvlášť so zameraním na nový produkt pútnického turizmu Svätomariánska púť. Podporili sa veľké podujatia nadregionálneho významu, ktoré lákajú turistov i domácich.

V Bardejovských Kúpeľoch prešiel obnovou oddychový areál v okolí jazierka, do kvality rastie športový areál Levoča Nordic Centrum v Levočských vrchoch, v okolí Prešova boli obnovené drevené prvky turistickej infraštruktúry vrátane studničiek, na Hornom Zemplíne pribudli informačné tabule a mnohé ďalšie aktivity.

KOCR Severovýchod Slovenska aktuálne realizuje tri cezhraničné projekty z fondov Európskej únie. K projektu Svätomariánska púť pribudol mikroprojekt Karpatské dobrodružstvá,  v ktorom sme vedúcim partnerom. Cieľom je vytvorenie troch cezhraničných produktov určených turistickej verejnosti, čo zahŕňa aj potrebnú analýzu potenciálu územia. V jeseni bol schválený projekt, ktorý prispeje k budovaniu a propagácii časti transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom. Projekt je zameraný na dobudovanie chýbajúcich častí Eurovelo 11 na slovensko-poľskom pohraničí. K najvýznamnejším úlohám patrí značenie celej trasy, návrh a osadenie informačných panelov a úlohy v oblasti propagácie.

Rozvoj cyklistickej dopravy Prešovského kraja riešilo cyklistické koordinačné centrum CykloPO. Teší nás, že úsilie v oblasti potreby intenzívnejšieho riešenia cyklistickej a cykloturistickej problematiky prevzal Prešovský samosprávny kraj. Agenda cyklistického koordinačného centra prechádza od roku 2019 na odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK.

Do roku 2019 vstupujeme s výrazne väčšou podporou od Prešovského samosprávneho kraja, ktorá okrem navýšenia členského príspevku na aktivity je určená aj na pomoc oblastným organizáciám cestovného ruchu pri riešení dlhodobého problému financovania personálu OOCR. Veríme, že plán, ktorý je nastavený na najbližší rok, výrazne pomôže OOCR v zintenzívnení práce, komunikácii s PSK a KOCR.“  doplnil  Michal Sýkora.   

Členovia KOCR na uvedenom valnom zhromaždení schválili aj hospodárenie organizácie za uplynulý rok, schválili plán aktivít na tento rok a zároveň uskutočnili voľbu predsedu KOCR, nakoľko súčasnému predsedovi uplynulo 5-ročné funkčné obdobie. Na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja valné zhromaždenie potvrdilo v tejto funkcii doterajšieho predsedu Michala Sýkoru.

 

Môže Vás zaujímať...