hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 107

Jarné upratovanie – už tento víkend!

V našom meste prebehne počas štvrtka 04.04.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň oznamujeme, že počas piatka 05.04.2019 a soboty 06.04.2019, budú kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • Družstevná ulica – pri DREPAL-e
 • Tatranská ulica – pri bývalej kolkárni
 • pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
 • Ulica SNP (za bývalým liehovarom)
 • Mierová ulica (pri materskej škole)
 • Letná ulica (pod budovou AT TATRY)
 • Slnečná ulica (pri potravinách p. Gemzu)
 • Krátka ulica pri križovatke s Novou ulicou
 • Ulica osloboditeľov – Slnečná
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
 • Strážky – Ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu