hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 511

Informácia k zberu zeleného bioodpadu

Minulý týždeň sa v meste Spišská Belá opäť začal realizovať sezónny zber zeleného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Občania tento odpad triedia veľmi dôsledne a zber je z dôvodu tvorby veľkého množstva tohto odpadu časovo náročný. Pri plánovaní harmonogramu triedeného zberu na rok 2021, preto zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., navrhla, aby sa vyprázdňovanie zberných nádob na zber zeleného bioodpadu v stanovenom období realizoval dva dni každý nepárny kalendárny týždeň . Po minulotýždňovom prvom zbere v tejto sezóne, zberová spoločnosť stanovila zoznam ulíc, kde bude zelený bioodpad zbierať v pondelok a kde v utorok.  

Najbližší zber zeleného bioodpadu prebehne v pondelok 12. apríla 2021 a v utorok 13. apríla 2021.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu