hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 236

Hlasujme spoločne za projekty v Spišskej Belej

Nadácia COOP Jednota prichádza aj tento rok s Programom na podporu lokálnych komunít. Jeho cieľom je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporovať účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji a pomáhať pri napĺňaní lokálnych potrieb či riešeniach problémov. Cieľom je taktiež zvyšovanie spokojnosti s kvalitou života v meste. V rámci 4. ročníka uvedeného programu sa bude v predajni COOP Jednota v Spišskej Belej hlasovať za tieto projekty:

1. Mesto Spišská Belá – Do formy na čerstvom vzduchucieľom projektu je v športovom areáli Základnej školy J. M. Petzvala doplniť ďalší zaujímavý prvok street workoutu na cvičenie s vlastnou váhou, tzv. ,,opičiu dráhu“ – konštrukciu tyčí, preliezok a bradiel, ktoré nahrádzajú fitko a umožňujú cvičiť na čerstvom vzduchu.

2. Základná škola M.R. Štefánika – Multifunkčná učebňa v prírode – cieľom projektu je v areáli Základnej školy M. R. Štefánika vytvoriť novú zelenú učebňu – interaktívny prvok pre environmentálnu výchovu, vybudovanie altánku, kompostoviska a zážitkového chodníka.

3. Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky – Obnova cykloznačenia 2020 cieľom projektu je obnova cykloznačenia a cyklomáp na cyklotrase Spišská Belá – Tatranská Kotlina, ako aj obnova cykloznačenia na trase Smrečiny, Vojňany, Slovenská Ves, Lendak, Tatranská Kotlina vrátane hrebeňa Spišskej Magury.

Víťazný projekt bude podporený finančnou čiastkou 6 000 eur. Hlasovanie bude prebiehať v predajni COOP Jednota v Spišskej Belej v termíne od 02.09.2020 do 30.09.2020. Za každý zrealizovaný nákup v hodnote 5 € získate 1 žetón, ktorým zahlasujete za projekt, ktorý chcete podporiť. Žetón zákazník obdrží pri pokladni a vhodí ho do urny určenej na hlasovanie.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu