Aktuality
Počet zobrazení 545

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 4. etapa – pozvánka k účasti na verejných konzultáciách projektu

Pozývame Vás k účasti na procese verejných konzultácií týkajúcich sa realizácie 4. etapy výstavby Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier v rámci pripravovaného poľsko-slovenského projektu z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Na konzultáciách sa môžu zúčastniť zástupcovia:

  • obyvateľov, sociálnych skupín,
  • miestnej a regionálnej samosprávy,
  • turistických organizácií, vrátane organizácií cyklistov,
  • mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a rekreácie,
  • inštitúcií zaoberajúcich sa propagáciou produktov cestovného ruchu,
  • hospodárskej samosprávy v turistickom odvetví,
  • a tiež osoby pôsobiace v oblasti cykloturistiky a rozvoja turistických produktov.

Všetci, ktorí majú záujem o túto problematiku, môžu podávať pripomienky, klásť otázky, podávať odporúčania a návrhy týkajúce sa plánovaného rozsahu činností a predpokladov projektu v písomnej forme na pripojenom formulári:

tradičnou poštou na adresu:  Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o., ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Poľsko

elektronickou poštou na adresu:  info@ezus-tatry.eu, alebo osobne.

Konzultácie trvajú odo dňa 7. 9. 2023 do dňa 22. 9. 2023

Zhrnutie procesu verejných konzultácií bude zverejnené na webovej stránke Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY a partnerov projektu v termíne do 28. 9. 2023.

Názov prílohy Odkaz
Prezentacja projektu_SK Stiahnuť
Formularz partycypacji_SK Stiahnuť
Najnovšie články