Aktuality
Počet zobrazení 3K

Harmonogram zvozu triedeného odpadu v roku 2024

Zber triedeného odpadu bude počas roka 2024 prebiehať spred rodinných domov podľa nasledujúceho harmonogramu:

Triedený odpad je potrebné v stanovených termínoch vykladať pred rodinné domy vo farebných vreciach podľa tzv. farebnej abecedy triedenia. Na uľahčenie sledovania harmonogramu zvozu slúži bezplatná aplikácia Mesta Spišská Belá dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android (odkaz na stiahnutie v Google Play) aj iOS (odkaz na stiahnutie v App Store).

V mobilnej aplikácii kliknete na položku Odpadové hospodárstvo >> v pravom hornom rohu ďalej kliknete na ikonku Nastavenia >> a ďalej postupujete podľa pokynov v aplikácii (zvolíte si Ulicu, pre ktorú chcete sledovať kalendár odvozu odpadu >> ďalej si zvolíte Sledované druhy odpadu >> a môžete si nastaviť aj Deň pripomienky a čas pripomienky odvozu odpadu). Potom sa vrátite šípkou späť v ľavom hornom rohu a vaše nastavenia sa automaticky uložia. Následne už vidíte v kalendári vyznačené všetky dátumy, kedy zber na vybranej ulici prebieha a označené farbou podľa toho, aký druh zvoleného odpadu sa vyváža. Túto operáciu je potrebné vykonať každý rok, keď sa zverejňuje nový kalendár odvozu odpadov.

Veľké množstvo vyzbieraného papiera, kartónov, fólií a ďalšieho vytriedeného materiálu, môžu občania naďalej bezplatne doniesť na zberný dvor v areáli Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o., na Továrenskej ulici 30 v Spišskej Belej.

Zberová spoločnosť mesta – Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., občanov dôsledne upozorňuje, že do nádob/vriec na zber triedeného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy) nepatrí bioodpad, zvyšky jedál, mŕtve zvieratá, textil, plienky ani hygienické potreby. V prípade, že pracovníci zberovej spoločnosti vo farebných vreciach nájdu odpad, ktorý tam nepatrí, označia takéto vrece červenou nálepkou a neodvezú ho. Občania následne budú musieť obsah neodvezeného a označeného vreca pretriediť. Pripomíname preto pravidlá triedenia odpadu v našom meste:

Názov prílohy Odkaz
Harmonogram 2024 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X