Folklórny večer roztlieskal a rozospieval Spišskobeľanov

Najstarší hudobný nástroj na svete – ľudský hlas, zvuky huslí, cimbalu, akordeónu, basy a v uspávanke z Malého Šariša i  flauty ovládli  kinosálu Mestského úradu v Spišskej Belej v predvečer konca tohto školského roka. Všetok ľud dobrej vôle sa stretol na folklórnom večeri, ktorý bol pod taktovkou našej Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho. Detská ľudová hudba Belave (v tunajšom nárečí slovo belave znamenalo modré – nuž a ,,belavé“ sukne z modrotlače mali na sebe oblečené aj niektoré speváčky i hudobníčky, aby aj odevom podčiarkli tradíciu výroby tejto látky v našom regióne) a  dievčenská spevácka skupina predviedli vskutku skvelé, reprezentatívne umenie, ktoré nadchlo obecenstvo.

Hľadisko sa  započúvalo do ľudových piesní nášho multietnického regiónu horného Spiša. Práve na týchto miestach sa okrem Slovákov  v priebehu stáročí vystriedali, žili a napokon  zapustili korene mnohé etniká a aj dnes v našich žilách koluje krv Goralov, Nemcov, Židov, Rusínov, Rumunov  (prišli na územie vtedajšieho Uhorska  už v 14. storočí počas tzv. valašskej kolonizácie na pozvanie kráľa  Karola Róberta z Anjou a po ňom i jeho syna Ľudovíta I. – Veľkého), aj preto máme práve v tomto regióne nesmierne bohatstvo ľudových tradícií – ľudovej slovesnosti, obradových zvykov, tancov, piesní, krojov. Náš slovník je obohatený o pôvodne nemecké slová, ako je kuchyňa, žemľa, farba, cibuľa, šindeľ, Rumuni do nášho jazyka priniesli napríklad slová  bača, bryndza, salaš a goralské nárečie (má znaky aj poľštiny, aj slovenčiny) je v našom meste i v okolitých obciach stále živé a má svojich používateľov aj v súčasnosti.

Sme vďační, že práve v našej ZUŠ pracujú takí skvelí pedagógovia, ako je Mgr. Michal Paľko a Bc. Alena Zreľaková. Sú neúnavnými bádateľmi a objavovateľmi pôvodných ľudových piesní z tohto kraja i z celého Slovenska, aby po úprave  následne nacvičili so svojimi žiakmi skvelé  vystúpenia, ktoré obstoja aj v konkurencii. Na včerajšom koncerte odzneli dokonca  aj ľudové piesne zo Spišskej Belej spred vyše 100 rokov, ktoré Mgr. M. Paľko našiel  v zápiskoch Samuela Webera, a ktoré  sme mohli spoznať aj my, súčasní Spišskobeľania. Priaznivci ľudovej piesne si ďalej prišli na svoje aj pri piesňach z Lendaku, Kamienky a Horehronia. Pri temperamentnom prevedení ľudovej piesne  Kopala studienku v podaní detskej ľudovej hudby Belave , ktorá bola hudobným podkladom pre vznik slovenskej štátnej hymny už pre našich Štúrovcov, publikum právom tlieskalo a pospevovalo si, pretože vystúpenie šikovných hudobníkov spôsobilo presne to, čo umenie robené srdcom má spôsobovať – radosť, zimomriavky pozitívnych emócií a hrdosť na to, kde žijeme, ako žijeme a že sa dobre staráme o dedičstvo našich otcov.

Všetkým účinkujúcim, pedagógom ZUŠ, ktorí pripravovali včerajší folklórny večer i oceneným úspešným žiakom ZUŠ z hudobného odboru blahoželáme. Prajeme veľa oddychu počas letných prázdnin a v novom školskom roku sa už teraz tešíme na ďalšie hudobné lahôdky, ktoré si pre nás pripravia, aby aj v Spišskej Belej platilo, čo už v roku 1933 skonštatoval Karol Plicka, že  ZEM SPIEVA!

Ocenení žiaci hudobného odboru ZUŠ L. Mednyánszkeho v školskom roku 2017/2018: 

Kristián Kovalčik:

za strieborné pásmo v kategórii sólisti inštrumentalisti – okresné kolo Vidiečanova Habovka a strieborné pásmo – celoslovenská súťažná prehliadka Cimbalový Prešporok v Bratislave;

Júlia Slušná

za zlaté pásmo v  celoslovenskej súťažnej prehliadke Cimbalový Prešporok v Bratislave;

Detská ľudová hudba BELAVE

za zlaté pásmo s postupom v okresnom kole súťaže Vidiečanova Habovka a strieborné pásmo v krajskom kole Vidiečanovej Habovky v Raslaviciach;

Gabriel Gildein

za strieborné pásmo v kategórii sólisti speváci v  okresnom kole Vidiečanovej Habovky;

Dievčenská spevácka skupina

za bronzové pásmo v kategórii speváckych skupín na Vidiečanovej Habovke;

Sofia Chovaňáková

 

za súťaž  Slávik Slovenska – školské kolo 1. miesto, okresné kolo 3. miesto v  1. kategórii;

Darina Polhošová

za súťaž Slávik Slovenska –  školské kolo 1. miesto,  okresné kolo 3. miesto v  2. kategórii;

Dominika Stupáková

za  súťaž Slávik Slovenska –  školské kolo 1.miesto, okresné kolo 2.miesto v  3.kategórii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X