hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 455

Finančná podpora projektov z rozpočtu PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí 9. mája 2022 schválilo celkovo 530 menších projektov v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch – šport, kultúra, sociálne služby a rodinná samospráva sa rozdelí spolu 1,86 miliónov eur. Úradu PSK bolo doručených 607 žiadostí z celé územia Prešovského kraja. V okrese Kežmarok poslanci za tento okres podporili 43 žiadostí. Finančnú podporu z rozpočtu PSK dostanú aj títo žiadatelia.:

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá – na zakúpenie časomiery na hasičské preteky pre hasičský areál – 3 200,- EUR
Mestský športový klub Spišská Belá – na zakúpenie veľkých prenosných futbalových brán (6ks) pre potreby futbalového štadióna – 3 600,- EUR
Mesto Spišská Belá – na zakúpenie trvalého ozvučenia do hokejbalovej haly – 3 200,- EUR
Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky, Spišská Belá – na zorganizovanie podujatia- Pumpcup 2022 & Dirtcup 2022 – 1700,- EUR
Občianske združenie FFF friends, Spišská Belá – na zorganizovanie podujatia „Fest Fajný Fest 2022“ – 1700 EUR
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. – na vydanie publikácie o lesnej železnici Spišská Belá – Lendak – 3000,- EUR
Občianske združenie Expression o.z. Spišská Belá – na realizáciu projektu „Pevné vzťahy, pevná rodina“ – 2000,- EUR

Okrem uvedených podporený bol podporený aj projekt Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Ihľany zameraný na Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala Archanjela – II. etapa, projekt Divadla RAMAGU zo Sp. Starej Vsi či divadla exTeatro z Ľubice, projekt Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny, či projekty Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Rímskokatolíckej cirkvi, ako aj projekty niekoľkých obcí.

spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Najnovšie články