Festival slobody v čase Novembra +30

Spišská Belá sa popri Bratislave, Nitre, Bardejove, Martine a Brezne stala súčasťou pätice slovenských miest, v ktorých sa v roku 30. výročia tzv. Zamatovej revolúcie zorganizoval viacžánrový Festival slobody. Už po 9. raz  tento festival pod záštitou Ústavu pamäti národa upozorňuje na obdobie neslobody socializmu pred rokom 1989, jeho propagandy, nekalých praktík, ktoré tragicky poznačili  mnohých obyvateľov vtedajšieho Československa.

Kinosála mesta Spišská Belá  od 15. novembra do 17. novembra 2019 doslova napĺňala obsah slova kinosála – od piatku do nedele ponúkla záujemcom 7 dokumentárnych i hraných filmov slovenskej i zahraničnej proveniencie s témou neslobody komunistického režimu a zápasu jednotlivcov či skupín o získanie slobody aj za cenu represálií či ohrozenia života.

Moderátorom celého podujatia bol Peter Zibura, ktorý  postupne uviedol trezorovú komédiu Skřivánci na niti, odkrývajúcu skutočnosti 50-tych rokov v oceliarniach v Kladne či nemeckú drámu Balón o realizácii túžby dvoch východonemeckých rodín preletieť do Západného Nemecka. Z krátkych dokumentárnych filmov zarezonoval November +20, ktorý ponúkol pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989 aj z retrospektívneho hodnotiaceho pohľadu aktérov týchto revolučných zmien s jasným posolstvom neustálej potreby zápasu o slobodu aj v súčasnosti. Jozef a jeho bratia je filmový titul venovaný presídleniu Rusínov z ČSR do Sovietskeho zväzu, o ktorom sa diváci dozvedajú cez osobnú výpoveď Jozefa Bobalika z Lukova – na vlastnej koži zažil realitu ,,sovietskeho raja” a tvrdé vytriezvenie z propagandistického idealistického obrazu stalinského režimu, ktorý mu zobral roky mladosti.

Dokument  Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok zaznamenal rekonštrukciu zásahu bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí v roku 1988. Autenticitu filmu dodáva využitie záznamu skrytej kamery Štátnej bezpečnosti a konfrontácia účastníkov zhromaždenia v rozhovoroch 20 rokov po udalosti.

Finále Festivalu slobody patrilo v nedeľu popoludní dvom dokumentárnym filmom Biskup Barnáš (rodák zo Slovenskej Vsi) a Vojtaššák. Pred premietaním prvého z  nich vystúpila za občianske združenie Chápať srdcom zo Slovenskej Vsi, ktoré sa snaží rozvíjať aktivity na rozvoj pamiatky biskupa Barnáša, p. Galliková, ktorá predstavila osobnosť a život prenasledovaného a vo vykonštruovanom súdnom procese na 15 rokov odsúdeného a väzneného pomocného spišského biskupa Štefan Barnáša. Oba filmy dokumentujú, ako komunistický režim prenasledoval cirkevných predstaviteľov a nemal rešpekt ani pred ich postavením, ani pred takou prirodzenosťou, ako je úcta k človeku a jeho veku (biskupa Vojtaššáka v roku 1951 odsúdili na 24 rokov väzenia vo veku 73 rokov).

Okrem spomínaného trojdňového programu pre verejnosť sa v kinosále mesta v piatok 15.11. predpoludním uskutočnil blok pre školy. V rámci neho žiaci oboch našich základných škôl so záujmom sledovali dokument November +20 o udalostiach v roku 1989, keď ešte nikto z nich nebol na svete, a historické chvíle už spoznávajú iba z rozprávania rodičov, starých rodičov, kníh, či počas  takýchto podujatí, ako bolo to piatkové v našej kinosále.

Prostredníctvom telemostu sa žiaci  preniesli aj do Žiliny, kde študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Kežmarku na konferencii z cyklu Nenápadní hrdinovia predstavovali príbeh učiteľa Grigera zo Spišskej Belej. Príbeh statočného muža, ktorý neohol chrbát ani pod nátlakom moci, držal sa svojho náboženského presvedčenia, čo sa socialistickej moci nepáčilo a jemu prinieslo mnoho príkoria. Žiaci našich škôl tak získali informácie o dobe pred novembrom 1989 aj z pohľadu ich rovesníkov, ktorí majú záujem pátrať po svedkoch vtedajšej doby, ktorí žili presne na tých istých  miestach, kde žijú aj oni dnes. Pri vstupe do kina si na stenách chodby mohli pozrieť panely s archívnymi dokumentmi spred roku 1989, svedčiace o praktikách socialistického režimu, dokumentujúce nielen udalosti či osobnosti celoslovensky známe, ale aj ľudí zo Spišskej Belej, ktorí zažili nepríjemný ,,dotyk” s vtedajšou totalitnou mocou.

Festival slobody pomáha zvyšovať povedomie ľudí o živote v časoch neslobody a o osude tých, ktorí sa stali obeťami totalitných režimov. Ešte stále je dosť neobjavených či utajených osudov našich spoluobčanov, o ktorých sa postupne dozvedáme a ich strastiplné životné príbehy  sú živými odkazmi pre súčasníkov, aby sa stali mementom pamäte pre ďalšie generácie, a aby sme slobodu nevnímali ako samozrejmosť.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X