Ekumenické stretnutie zástupcov troch cirkví

V nedeľu 19. februára 2017 sa popoludní uskutočnila ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej. Už na tradičnej každoročnej ekumenickej aktivite sa stretli zástupcovia troch cirkví pôsobiacich v Spišskej Belej – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej a.v. Kňazi týchto cirkví Peter Petrek (rímskokatolícky farár), Mikuláš Chanát (gréckokatolícky farár) a Eva Germanová (evanjelická farárka) a  Marek Suchanovský (rímskokatolícky kaplán) hovorili o búraní múrov, ktoré si ľudia rôznych cirkví medzi sebou navzájom stavajú a volajú práve po opaku – po zbližovaní ľudí. Veľmi zaujímavé bolo stvárnenie tejto hlavnej myšlienky ekumenizmu priamo v kostole – symbolické postavenie a následné zbúranie tohto pomyselného medziľudského múra a „z kameňov“ tohto múra simulované postavenie spoločného kríža. Po skončení pobožnosti sa všetci zúčastnení stretli na spoločnom priateľskom občerstvení v priestoroch rímskokatolíckej fary.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X