hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 752

Dočasná úplná dopravná uzávierka Tatranskej ulice

Mesto Spišská Belá informuje o plánovanom dočasnom dopravnom obmedzení na Tatranskej ulici. V dňoch od 6. do 8. októbra 2022 (štvrtok až sobota – vrátane), budú práce na stavbe pozostávať z pokládok asfaltových zmesí a z tohto dôvodu bude v uvedenom termíne na miestnej komunikácii úplná dopravná uzávierka. Vzhľadom k tomu, že cesta bude neprejazdná a nebude ju možné užívať na prejazd ani na vjazd na svoj pozemok, žiadame obyvateľov ulice, aby preparkovali svoje automobily na okolité miestne komunikácie.

Asfaltovanie bude prebiehať v dvoch  etapách. Zhotoviteľ prác bude vyfrézovanú vrstvu striekať penetračným nástrekom a následne bude ukladať dve asfaltobetónové vrstvy. Tieto práce sú podmienené klimatickými podmienkami a preto upozorňujeme, že môže dôjsť k posunu naplánovaného termínu. Ak takáto udalosť nastane, samospráva bude o tom opätovne informovať. V súvislosti s uvedeným upozorňujeme aj chodcov, aby na presun využívali výlučne chodník a neprechádzali cez miestnu komunikáciu. Všetkých dotknutých občanov prosíme o ohľaduplnosť a vopred ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Najnovšie články