AktualityProjekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 825

Dobudovanie zázemia k hokejovo-hokejbalovej hale v Spišskej Belej

Názov projektu:              Dobudovanie zázemia k hokejovo-hokejbalovej hale v Spišskej Belej

Poskytovateľ:                   Prešovský samosprávny kraj

Zmluva č.:                          1794/2021/OPR

Druh dotácie:                   účelová dotácia formou refundácie

Výška dotácie:                  45 000,00  EUR

Termín realizácie:          1.3.2021 – 30.6.2022

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá v roku 2016 schválilo zámer vybudovať hokejovo-hokejbalovú halu v Spišskej Belej, keďže o hokej a hokejbal majú na Slovensku, ako je v našom meste a v jeho okolitom regióne najmä mladí ľudia narastajúci záujem. Hokej a hokejbal naberá na Slovensku na masívnom rozvoji, avšak chýba potrebná kvalitná infraštruktúra. Zámerom mesta bolo vybudovať, moderné, kvalitné športovisko využiteľné počas celého roka a prilákať deti, mládež k aktívnemu tráveniu voľného času. Ide o projekt, ktorý má regionálny rozmer a podporí rozvoj tohto športu nielen v meste, ale v širokom regióne.  Cieľom tohto zámeru bolo pri základnej škole vybudovať halu s celoročným využitím, ktorá bude v zimnom období slúžiť na korčuľovanie, hokej a v mimo zimnom období prevažne na hokejbal, ale tiež aj iné športy a bežnú telesnú prípravu.

V roku 2018 Mesto Spišská Belá začalo s realizáciou výstavby hokejovo – hokejbalovej haly na mieste pôvodného hokejbalového ihriska. Do konca roka 2018 sme vybudovali samotnú novú betónovú hraciu plochu s rozmermi 52 x 26 metrov so zabudovaným chladením pre ľadovú plochu, osadili sa nové mantinely s ochrannými sieťami, vybudovali sa striedačky a trestné lavice a dobudovali sa kontajnerové šatne. V roku 2020 sme dobudovali technológiu chladenia hracej plochy. V priebehu rokov 2020-2021 sme zrealizovali ďalšiu etapu tohto projektu- samotné prestrešenie haly. Vzniklo nám tak moderné športovisko v areáli ktorého potrebujeme dobudovať chýbajúce zázemie. Vďaka účelovej dotácii z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 45 000 EUR a vlastným finančným prostriedkom sa nám podarilo v roku 2022 zakúpiť mobilné kontajnery, ktoré sme napojili na inžinierske siete a budú slúžiť ako šatňa a sociálne zariadenia – toalety a sprchy a vybavili sme kontajnerovú šatňu zostavou lavičiek s vešiakmi. Na realizáciu tohto projektu sme preinvestovali sumu 48 839,49 EUR.

„ Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Najnovšie články