Dobudovanie elektroinštalácie podkrovných priestorov Face club-u

Mesto Spišská Belá systematicky vyvíja úsilie o rekonštrukciu historickej meštianskej budovy v centre mesta, kde v súčasnosti sídli Face club. Všetky práce sa vykonávajú s ohľadom na ochranu národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. V roku 2017 došlo k výmene strešnej krytiny, v roku 2018 k výmene okien, úprave podláh a stropov a vybudovali sa aj nové priečky. Samospráva nášho mesta postupne od roku 2018 rekonštruuje podkrovné priestory nízkoprahového centra v závislosti od množstva vlastných a získaných financií na realizáciu stavebných prác.

Na dobudovanie elektroinštalácie podkrovných priestorov nízkoprahového centra Face club Spišská Belá sme v roku 2019  získali dotáciu vo výške 4 000 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy zastupiteľstva PSK, program 3 Sociálne služby. Vďaka uvedenej dotácii sme v septembri 2019 zrealizovali predmetné práce v sume približne 4 800 eur.

V budúcom roku plánuje vedenie mesta v spolupráci so spoločnosťou Remeslá Belá, s. r. o., a dobrovoľníkmi z Face clubu tieto priestory úplne dokončiť, aby mohli plnohodnotne slúžiť pre prácu s deťmi a mládežou. Po komplexnej rekonštrukcii podkrovných priestorov tu vznikne prednášková miestnosť, kancelária pre dobrovoľníkov, kancelária pre poradenskú činnosť (sociálne poradenstvo) a tiež skladové priestory.

Budova meštianskeho domu, kde sídli nízkoprahové centrum Face club Spišská Belá, dostáva v týchto dňoch zároveň novú vonkajšiu fasádu a po viac ako 20 rokoch stratila svoju charakteristickú modrú farbu.

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Môže Vás zaujímať...