Dobrovoľnícky zber odpadkov

Občianske združenie Trochu inak zo Spišskej Belej sa okrem iného aktívne podieľa aj na organizovaní akcií s environmentálnym zameraním. Členovia tohto občianskeho združenia vyzvali začiatkom októbra 2019 dobrovoľníkov s chuťou očistiť naše mesto od odpadkov, aby sa zapojili do nimi pripravovaného jesenného podujatia.

S vytipovaním problematických lokalít sa organizátori obrátili na samosprávu nášho mesta. Už dlhodobo sa z hľadiska voľne pohodených odpadkov javí kritické okolie supermarketu na juhozápade Spišskej Belej. Za tento neutešivý stav nesú do veľkej miery určite zodpovednosť spotrebitelia. Je však aj vecou potravinového reťazca, čo sa na jeho pozemkoch deje a ako dokáže zabezpečiť vyprázdňovanie odpadkových košov vo svojom okolí. Samozrejmosťou by mala byť starostlivosť o čistotu okolia obchodu. Ďalším miestom v našom meste, kde pravidelne dochádza ku kumulovaniu odpadkov, je lokalita bývalých Belianskych kúpeľov.

12. októbra 2019 sa vďaka trom deťom a siedmim dospelým aktivitstom mesta so záujmom o správu vecí verejných a prostredie, v ktorom žijú, podarilo v priebehu troch hodín zozbierať spolu až takmer 250 kg odpadkov. Dominovali tradične plastové fľaše a plechovky. Našiel sa však odpad rôzneho druhu, vrátane plastových dosiek a pneumatík. Z dôvodu veľkého znečistenia odpadkov, nebolo možné jednotlivé druhy vytriediť do farebných kontajnerov podľa komodít.

Mesto Spišská Belá pomohlo organizátorom aj poskytnutím vriec na zber odpadkov a prostredníctvom zamestnancov Verejnoprospešných služieb mesta tiež s odvozom odpadu a jeho zneškodnením na Riadenej skládke odpadov v Spišskej Belej. Oceniť treba veľkú pomoc a ochotu miestneho podnikateľa, ktorý sa dobrovoľne zúčastnil na samotnom zbere odpadu, a aj zozbieraný odpad vo svojom automobile previezol na sklad Verejnoprospešných služieb mesta.

Môže Vás zaujímať...