Diskusné fórum primátora s poslancami

Dňa 10. mája 2018 sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva s primátorom mesta na spoločnom diskusnom fóre. Počas neho diskutovali prioritne o týchto témach:

1./ Zámer mesta na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej – s finančnou podporou z fondov EÚ

2./ Zámer mesta na vybudovanie Komunitného centra v Spišskej Belej – s finančnou podporou z fondov EÚ

3./ Zámer mesta na vybudovanie Centra sociálnych služieb v Strážkach – s finančnou podporou z fondov EÚ

4./  Návrh urbanistickej štúdie pre výstavbu rodinných domov IBV Strážky „Nad kaštieľom“ – 2. etapa (prijatie definitívneho riešenia).

Všetky uvedené témy následne boli predmetom rokovania na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej 17. mája 2018. Bližšie informácie o uvedených projektových zámeroch mesta prinesieme dodatočne v najbližších dňoch.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X