Dezinfekcia verejných priestranstiev

Mesto Spišská Belá oznamuje všetkým svojim obyvateľom i návštevníkom mesta, že počas platnosti zákazu vychádzania na Slovensku, bude vykonávať  postrek verejných priestranstiev.

Zákaz vychádzania vyhlásila vláda Slovenskej republiky na obdobie od 8. apríla 2020 do 13. apríla 2020 (do polnoci).

V meste Spišská Belá sa avizovaný postrek zrealizuje na verejných priestranstvách 1- percentným roztokom prostriedku Chloramin T.  Je to dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru a slúži na dezinfekciu povrchov a predmetov v komunálnej hygiene. Predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, je nutné po dezinfekcii opláchnuť pitnou vodou. Postrekovanie sa bude týkať predovšetkým autobusových zastávok a ich okolia, obchodov, lavičiek v parkoch a iných exponovaných miest, kde môže dochádzať k zvýšenej koncentrácii a pohybu verejnosti.

Zároveň pripomíname, že až do utorka 14. 4. 2020 platí ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A OBMEDZENIE SLOBODY POHYBU!!! Je to na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 o rozšírení opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Výnimky z tohto zákazu sú len na:

1. obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobyt v prírode v rámci okresu,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu.

207_2020

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X