Dar od Nadácie ČSOB nakoniec vo výške 2000 EUR

Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje stavebnú úpravu križovatky pri čerpacej stanici OMV. Ide o výjazd z miestnej komunikácie na cestu 1. triedy č. 66. Cieľom tejto úpravy je zriadiť nový jazdný pruh pre odbočenie doprava (smer na Kežmarok). Zároveň sa jasne vymedzia aj ostatné jazdné pruhy a vybuduje sa bezpečnostný ostrovček pre zriadenie nového priechodu pre chodcov (je to nutné vzhľadom na dĺžku tohto priechodu). A práve na zriadenie tohto bezpečného priechodu pre chodcov prispela aj spoločnosť ČSOB a.s. cez svoju nadáciu a podporila tento projekt nášho mesta pôvodne sumou 1500 EUR. Avšak následne sa rozhodla tú sumu zvýšiť a poskytne nám v priebehu najbližších dní finančný dar vo výške 2000 EUR. Za túto podporu ešte raz ďakujeme. A pokiaľ ide o samotnú finálnu asfaltáciu cesty s križovatkou, tak tá sa uskutoční hneď nasledujúci týždeň, avšak všetko bude závisieť od počasia.

Názov prílohy Odkaz
cob-16-089-bezpecne-na-cestach-50x100cm-indd Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X