AktualityOznámenia
Počet zobrazení 14K

Antigénové testovanie pred Mestským úradom v Spišskej Belej

Od utorka 15. decembra 2020 majú občania i návštevníci nášho mesta možnosť dať sa otestovať antigénovými testami na príznaky ochorenia Covid-19 na námestí pred mestským úradom. Mobilné odberové miesto (MOM) je zriadené spoločnosťou SANA, s. r. o., a bude pre verejnosť otvorené v nasledovných časoch:

utorok 15. 12. 2020 12:00 – 16:00
streda 16. 12. 2020 10:00 – 14:00
štvrtok 17. 12. 2020 10:00 – 14:00
od piatku 18. 12. 2020 10:00 – 17:00

Od piatku 18. 12. 2020 do piatku 15. 1. 2021 je testovanie naplánované na každý pracovný deň v čase od 10:00 do 17:00, následne od 17:00 do 18:00 sa bude vykonávať vyhodnocovanie, administratívne úkony a dezinfekcia odberového miesta. Testovanie je pre všetkých záujemcov BEZPLATNÉ. Kapacita odberového miesta je minimálne 250 diagnostických vyšetrení denne.

Na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky sa spoločnosť SANA, s. r. o., (poskytovateľ) zaviazala zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia Covid-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2, prostredníctvom antigénového testu v meste Spišská Belá. Plnia tak úlohu na základe uznesenia Ústredného krízového štábu zo dňa 25. 11. 2020 v znení: ,, A1. rozšíriť sieť antigénových MOM formou vyhlásenia verejnej výzvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov“.

Poskytovateľ sa zaväzuje:

  • odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu,
  • vyhodnocovať odobratú vzorku prostredníctvom antigénového testu,
  • informovať testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certifikátu alebo potvrdenia o vykonaní testu,
  • nahlásiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každý pozitívny výsledok,
  • nahlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií agregované dáta o výsledkoch testovania za každý deň testovania,
  • likvidovať osobné údaje dotknutých osôb po splnení účelu plnenia predmetu tejto zmluvy.

Spoločnosť SANA, s. r. o., je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je plne kompetentná uzatvoriť zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v zmluve a je schopná riadne plniť v celom rozsahu záväzky v nej obsiahnuté. Diagnostické vyšetrenia musia byť vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a platnou Metodikou k testovaniu formou antigénových testov.

 


Aktualizácia 5. 1. 2021:

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR je od utorka 5. januára 2021 stanovená kapacita MOM v Spišskej Belej na maximálne 250 testov denne. Po dosiahnutí tohto limitu môže byť v daný deň antigénové testovanie ukončené aj skôr než o 17:00.


 

Mali ste pozitívny výsledok testu? 

Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia Covid-19 a riaďte sa pokynmi ÚVZ SR – nájdete ich v prílohe a na tomto linku: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Pozitívny výsledok testu.pdf

 

Príloha: TS_pozitívny_výsledok_testu

 

Tags: korona, testovanie
Najnovšie články