hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 166

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí?

Žiaci sa do lavíc zrejme tak skoro nevrátia. Školy zostali zatvorené, školopovinné deti sa učia na diaľku v priamom spojení s pedagógmi cez digitálne technológie, ale aj riešením učiteľmi  zadávaných úloh, ktoré musia vypracovať samostatne bez online pripojenia. Rodičia sa v domácom prostredí s touto situáciou často boria. Psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ponúkajú rodičom školopovinných detí od začiatku pandémie COVID-19 pomoc.

VÚDPaP zriadil mejlové aj telefonické kontakty, na ktorých majú rodičia školákov v pracovných dňoch možnosť  bezplatne sa poradiť so psychológom alebo špeciálnym pedagógom.

Psychológovia na základe aktuálnej poradenskej praxe  konštatujú, že v dôsledku dlhotrvajúcej absencie bežnej prezenčnej výučby   a sociálnych kontaktov v triedach, zaznamenávajú dopady na správanie detí:

  • Žiaci prišli o svoje pracovné návyky a režim dňa, ktorý mali vytvorený.
  • Deti sa stávajú apatickými, strácajú pracovné návyky.
  • Zaznamenali  zvýšený výskyt depresívnych prejavov u mládeže ako dôsledok izolácie.

Škola je pre deti sociálnym spoločenstvom – potrebujú niekde patriť a byť súčasťou sociálnej skupiny. Online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť všetky vzťahy – ani s učiteľmi, a už vôbec nie so spolužiakmi. Najviac ohrozené sú deti v konfliktných a nefunkčných rodinách, ktoré sú pod neustálym tlakom na svoju psychiku.

Rodičia, ktorí odrazu majú svoje deti stále doma, často narážajú na ich zlozvyky, disciplínu, nevedia si poradiť s chýbajúcou motiváciou dieťaťa či vlastným spracovávaním silných emócií súvisiacich s novými, nepoznanými situáciami, ktoré prináša život v dlhodobo nepoznanej, stresujúcej situácii, akou je aj pandémia COVID-19 a rovnako opatrenia, ktoré treba dodržiavať takmer rok, vnímajú ako bremeno.

Psychológovia z VÚDPaP-u sú preto pripravení rodičom žiakov, ktorí sa na nich obrátia, BEZPLATNE poskytnúť odborné poradenstvo na mejlovej adrese: potrebujem-poradiť@vudpap.sk;

alebo na telefónnych číslach: 0910 234 860 (psychológ) – v pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9:30 – 16:00 alebo  0910 361 252 (špeciálny pedagóg) – v pracovných dňoch v utorok a v stredu.

V podcaste VÚDPaP-u Nahlas o deťoch aktuálne psychologička Beáta Sedlačková radí rodičom, ako si dokážu lepšie poradiť so situáciou dištančného vzdelávania svojich detí.  https://vudpap.sk/ako-zvladnut-distancne-vzdelavanie-deti/

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu