Ako bolo počas letných táborov vo Face clube?

Tohtoročné leto sa vo Face clube podarilo pre deti a mládež usporiadať niekoľko campov. V polovici júla bol zorganizovaný anglický camp pre začiatočníkov, ktorý viedla dobrovoľníčka z Nemecka – Sabine. Hlavnou dejovou líniou bol príbeh o drakovi a o princeznej. Vďaka rozprávke sa účastníkom denného tábora podarilo spoločne preniesť do kráľovstva, kde sa rozprávalo len po anglicky. Motivačným faktorom bolo nájsť princeznú. Na záver každého absolvovaného dňa nasledovalo opakovanie anglických slov, ktoré deti počas dňa počuli a naučili sa. Súčasťou campu boli rôzne aktivity zamerané na slovnú zásobu, písanie, rozprávanie či prekladanie. Príjemným spoločným ukončením prvého táborového týždňa bol výlet do Belianskej jaskyne.

Ďalším z campov bol anglický camp pre pokročilých, ktorý viedol dobrovoľník z Francúzska – Pierre. Ústredná téma sa niesla v znamení olympijských hier. Na začiatku campu vznikli olympijské tímy, v ktorých účastníci pracovali počas jeho celého trvania a vyvrcholením bola súťaž tímov vo forme „olympijských hier“. Vzhľadom na vek účastníkov tohto denného tábora, boli aktivity zamerané primárne na rozširovanie slovnej zásoby, rozprávanie či bežnú komunikáciu v cudzom jazyku. Druhý táborový týždeň prebiehal koncom júla 2020.

Dobrovoľníci z Face clubu v polovici augusta pripravili a zrealizovali aj tzv. workshop camp. Tento denný tábor obsahoval 4 zaujímavé tvorivé dielne s rôznym zameraním: na šport, varenie a pečenie, na umenie a na filmovú produkciu. Účastníci si preto mohli vybrať podľa individuálnych preferencií. Záujem o tento druh campu bol markantný. Zúčastnilo sa ho 28 detí a mladých ľudí vo veku do 15 rokov, a spolu až 11 dobrovoľníkov. Záver workshop campu patril prezentácii spoločne stráveného času rodičom zúčastnených. Zmysluplnosť posledného prázdninového campu potvrdil výstup detí vo forme pripraveného divadla a ukážke výtvorov, ktoré vznikali počas celého táborového týždňa. Športovo-zábavným definitívnym finišom bol futbalový zápas dospelých s deťmi.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X