Aj Beckov spomínal na svojho rodáka L. Mednyánszkeho

Za účasti primátora Spišskej Belej Jozefa Kunu a Daniely Kostkovej, poverenej vedením vysunutého pracoviska SNG – Kaštieľ Strážky,  sa  v sobotu 4. mája 2019 v Beckove – rodnej obci Ladislava Mednyánszkeho  –  konalo spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia tohto výtvarníka európskeho formátu.

Podujatie sa konalo v priestoroch františkánskeho kláštora v Beckove a v susednom parku. Už predpoludním sa pre návštevníkov a pozvaných hostí otvorili kláštorné chodby s nainštalovanými panelmi  výstavy o živote a diele L. Mednyánszkeho. V spoločenskej miestnosti bola sprístupnená výstava originálnych diel Ladislava Mednyánszkeho (kresby, olejomaľby, akvarely) zo zbierok GMAB v Trenčíne a zo súkromných zbierok.

Po prehliadke výstavy  privítal prítomných v kláštornom kostole sv. Jozefa Pestúna p. Felix Mária Z. Žiška, správca kláštora. Po príhovore starostu obce Daniela Hladkého zazneli piesne v podaní Beckovského speváckeho zboru pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej a prednáška o tvorbe Ladislava Mednyánszkeho, ktorú odprezentovala PhDr. Danica Lovíšková, bývalá riaditeľka GMAB v Trenčíne. Na záver sa zúčastneným rozprávaním o L. Mednyánszkom a  osobnostiach Beckova prihovoril akad. arch. Marián Strieženec, lokálpatriot a obdivovateľ Mednyánszkeho diela.

Podujatie pokračovalo odhalením pamätnej tabule na mieste, kde kedysi stál rodný dom maliara L. Mednyánszkeho. Spomienkový obelisk sa realizoval podľa návrhu akad. arch. M. Strieženca. Slávnostný akt odhalenia tabule  uskutočnili starosta obce Beckov Daniel Hladký a primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna, ktorý vo svojom príhovore adresovanom domácim Beckovčanom i hosťom, zároveň pozval obyvateľov Beckova a všetkých prítomných na návštevu galérie v Kaštieli v Strážkach, kde je stála expozícia diel Ladislava Mednyánszkeho.

Mesto Spišská Belá teší, že aj obec Beckov sa hlási k odkazu svojho rodáka L. Mednyánszkeho, je naňho a na jeho korene hrdá a pracuje na rozvíjaní tradície odkazu výtvarného majstrovstva tohto umelca nielen v svojej obci, ale aj na podujatiach v našom meste. Dôkazom tohto pozitívneho prístupu je aj nedávna účasť starostu Beckova na spomienkovom večere, ktorý sa konal v deň 100-tého výročia úmrtia L. Mednyánszkeho 17. apríla 2019 v Kaštieli v Strážkach.

Možno teda konštatovať, že aj v Beckove sa 4. mája 2019 uskutočnilo ďalšie dôstojné podujatie, ktorým sme si  uctili osobnosť L. Mednyánszkeho – osobnosť spätú tak so svojím  rodiskom, ako aj s našou mestskou časťou Strážky. Práve Kaštieľ Strážky je jediným miestom na Slovensku,  kde návštevník nájde excelentnú stálu expozíciu Mednyánszkeho tvorby. Otváracie hodiny galérie sú od stredy do nedele vždy od 10-tej hodiny do 17-tej hodiny.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X