hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 456

78. výročie SNP

Ani 78 rokov po vypuknutí Slovenského národného povstania mesto Spišská Belá  nezabúda na hrdinstvo predchádzajúcich generácií, ktoré po rokoch útrap zatúžili po slobode. Obetu tých, ktorí za spoločný domov a slobodu položili svoj život, si v meste pripomenuli v piatok 26. augusta 2022.

Slovenské národné povstanie zviditeľnilo slovenský národ v celosvetovom meradle. Slovensko sa zaradilo do protifašistickej koalície a na stranu víťazných mocností. Povstanie sa svojím obsahom a rozsahom začlenilo do širokého kontextu hnutia odporu v Európe. Aktívne vystúpenie Slovákov voči nacizmu bolo aj bojom za zachovanie vlastnej národnej existencie a svojbytnosti.

Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Túto udalosť si uvedomuje aj SZPB, ktorý stále výraznejšie prízvukuje postoj najmä mladých ľudí k histórii vlastnej krajiny, v ktorej SNP sa postavilo proti bezpráviu, násiliu v duchu sociálnej spravodlivosti, bratstva, rovnosti a rovnoprávnosti všetkých ľudí a národov.

Pietneho aktu sa zúčastnili viceprimátorka mesta Mgr. Marta Britaňáková, zástupcovia mesta a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Duch národa sa väčšinou najlepšie prejaví vo vyhranených časoch. Slovenský národ sa dokázal vzoprieť fašistickej okupácii a v rozhodujúcej chvíli sa postavil na stranu ľudskosti. Dokázal, že je národ vyspelý a že je oddaný humanistickým tradíciám. Dokázal, že vie slobodne a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcnosti. Na to by sme mali pamätať vždy, keď sa náš zrak obracia do minulosti. Tu sa zvádzal boj nielen za našu budúcnosť, ale aj za našu dušu. V tomto boji Slováci obstáli a aj vďaka pomoci zo strany ruských, ukrajinských, rumunských a ďalších vojakov vztýčili vlajku našej národnej identity.

Slovami klasika: „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili!“ Pamätajme preto na minulosť; pamätajme na tých, ktorí bojovali a padli v Slovenskom národnom povstaní; pamätajme na tých, ktorí bojovali, aby sme tu dnes my mohli stáť a žiť v slobodnej a demokratickej krajine.

Najnovšie články