Autor článku Soňa Madejová

Odstávka pitnej vody, 12.9.2022

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že dňa 12.9.2022 od 08:30 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská…

ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV

Kežmarský kalendár športových podujatí na tento rok je mimoriadne obsiahly. Európske mesto športu zorganizovalo súťaže v rôznych športových a vekových kategóriách a v tomto…

78. výročie SNP

Ani 78 rokov po vypuknutí Slovenského národného povstania mesto Spišská Belá  nezabúda na hrdinstvo predchádzajúcich generácií, ktoré po rokoch útrap zatúžili po slobode.…

Do školy a do práce na bicykli

Touto cestou si PSK dovoľuje pozvať občanov k účasti na 1. ročníku kampane Prešovského samosprávneho kraja – Do školy a…

Belianske jedenástky 2022

Po vynútenej pauze sme sa mohli opäť stretnúť na futbalovom štadióne počas obľúbeného športovo-spoločenského podujatia Belianske jedenástky, ktoré sa konali…