Autor článku Soňa Madejová

Detská ambulancia Nagymed

Od novembra 2021 v detskej ambulancii Nagymed v Spišskej Belej pracuje spolu s MUDr. Nagyovou aj MUDr. Nikola Marková, ktorá…

Svetový deň vody 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade  zasiela informáciu o aktivitách v súvislosti so Svetovým dňom vody 2022: Svetový deň…

Informovanie o hrozbách pre utečencov

„Pozor na obchodníkov s ľuďmi! Môžu využiť Vašu aktuálnu zložitú situáciu.“ Úrad Prešovského samosprávneho kraja žiada o pomoc pri informovaní o…

Karneval na ľade

Mesto Spišská Belá a FACE CLUB Spišská Belá dňa 19. februára zorganizovali Karneval na ľade. Podujatie sa konalo na ľadovej ploche…

MISS BÁBIKA 2022

18. februára 2022 sa v priestoroch kinosály mesta Spišská Belá konala obvodná súťaž MISS BÁBIKA. Po vynútenej pauze zapríčinenej COVID-om…

Pozvánka na Karneval na ľade

Mesto Spišská Belá pozýva všetkých malých aj veľkých na Karneval na ľade. Podujatie sa bude konať 19. februára 2022 od…

Prerušená dodávka pitnej vody

Podtatranská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 4.2.2022 od 8:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste…

77. výročie oslobodenia mesta Spišská Belá

28. januára sa stretli zástupcovia mesta Spišská Belá a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na pietnej spomienke pri príležitosti 77. výročia…

Zisťovanie EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu…

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2022. Účelom zisťovania je…

Národný deň čísla tiesňového volania 112

Európske číslo tiesňového volania bolo zavedené v roku 1991 so zámerom etablovania jednotného európskeho čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich…