Aktuality
Počet zobrazení 1K

Februárový program kaštieľa v Strážkach

SNG Kaštieľ Strážky

 Február 2023 v galérii

Galéria v Kaštieli Strážky je otvorená od stredy do nedele v čase od 10.00 do 17.00 hodiny s poslednou prehliadkou o 16.00 hodine. V prípade záujmu o komplexnejšiu prehliadku zameranú na konkrétnu oblasť týkajúcu sa kaštieľa, je potrebné sa vopred objednať (052/2454000, lektori.strazky@sng.sk)

Čaká na vás najväčšia stála expozícia Ladislava Mednyánszkeho, život a tvorba poslednej majiteľky kaštieľa Margity Czóbelovej, humanistická knižnica s 8500 zväzkami, dobový historický nábytok

(16. – 19. storočie). V anglickom parku je nainštalovaná výstava moderného sochárstva 20. storočia.

Okrem komentovaných prehliadok, pokračujeme vo vzdelávacích programoch.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

07.02.2023 UTOROK       10:00 – 11:30

Umenie v malom

Pri návšteve galérie nespoznávame iba vystavené umelecké diela, ale aj celkové prostredie. Pre deti je zmyslové poznávanie sveta veľmi dôležité. Môžeme sa však umeleckých diel dotýkať aj rukami alebo ich vnímať iba očami? Ako sprístupniť prostredie galérie najmenším návštevníkom tak, aby sa doň vracali?

Vstupné:  1 €

Rezervácia: denisa.jurisicova@sng.sk

052/2454001

 

19.02.2023  NEDEĽA        14:30

Rodinné workshopy

Ako môžeme zaznamenať naše spomienky alebo pamäť celej krajiny? Jedinečné, nezabudnuteľné, ale i tie celkom všedné spomienky môžeme uchovať prostredníctvom maľby, básne, fotografie či zápisom. Tak ako to robili aj umelci v kaštieli. Inšpirujme sa a vytvorme svoj osobný denník.

Vstupné:1 €

Rezervácia: jarmila.griglakova@sng.sk

052/2454001

 

22.02.2023 STREDA         14:00 – 15:00

Popoludnie so seniormi

Stretnutie bude venované maliarovi Tatier a Spiša Ferdinandovi Katonovi. Ešte ako Nathan Kleinberger sa stal žiakom Ladislava Mednyánszkeho. Medzi umelcami vládla rivalita a súťaživosť, čoho dôkazom sú i Katonove denníkové zápisky.

Vstupné: 1 €

Rezervácia: maros.bafia@sng.sk

052/2454005

Vzdelávacie programy pre školské skupiny

Pre školy ponúkame bohatý program výchovno-vzdelávacích programov. Do stálej ponuky patria:

° Lektorské výklady – sprevádzanie žiakov stálymi expozíciami

° Vzdelávacie programy – po dohode s pedagógom poskytujeme aj špecializované výklady zamerané na vybrané časti expozície

° Animačné programy – oboznámenie sa s umením a históriou za pomoci hovoreného slova, dramatizácie, hier a iných spoločných aktivít

° Tvorivé dielne – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, estetického cítenia a zručností v priamom kontakte s umeleckými dielami, prebudenie záujmu o umenie cez vlastnú výtvarnú tvorbu

https://www.sng.sk/sk/strazky/programy/skolske-programy

Najnovšie články