Aktuality
Počet zobrazení 528

78. výročie oslobodenia mesta Spišská Belá

27. januára si v meste Spišská Belá pripomíname 78. výročie oslobodenia spod nemeckej okupácie počas druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti bolo zorganizované spomienkové podujatie. Zúčastnili sa ho viceprimátor mesta Maroš Vaverčák, zástupcovia mesta, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a žiaci základných škôl. Aktom kladenia vencov si pri pamätnej tabuli i soche partizána pripomenuli 78. výročie oslobodenia nášho mesta od fašizmu.

Už pred vypuknutím Slovenského národného povstania sa v podtatranských mestách a obciach začali občania zapájať do protifašistického odboja. Niektorí v ilegálnom hnutí a niektorí odchádzali do hôr k partizánom. V júli 1944 sa v Spišskej Belej objavili protihitlerovské nápisy. Obyvatelia sa pripravovali na spoluprácu s približujúcou sa osloboditeľskou armádou. Po vypuknutí SNP nastal v meste veľký rozruch. 30. augusta v noci a 31. augusta 1944  celý deň prechádzali cez Spišskú Belú nemecké jednotky. Časť nemeckých vojenských oddielov sa ubytovala v Spišskej Belej a spolu s s členmi Heimatschutzu prevzali výkonnú moc v meste. V posledných mesiacoch 1944 sa na cestách v Spišskej Belej  budovali protitankové zátarasy. V decembri 1944 odišla z mesta značná časť nemeckého obyvateľstva, svoje domy a byty zanechávali osudu. 26. januára odišiel do Spišskej Belej nemecký oddiel na ničenie objektov, mostov a komunikácií. Mal za úlohu zničiť tabakovú továreň a budovy v meste. Nemci nestihli zničiť nič, stihli odniesť len časť strojového zariadenia tabakovej továrne. Celú noc na 27. januára 1945 v smere od Podolínca trvala streľba. Obyvateľstvo mesta sa ukrylo do pivníc. Nemecké vojská ustupovali v smere na Kežmarok a Tatranskú Kotlinu. Ráno 27. januára 1945 niekoľko chlapov na ceste z Bušoviec rozbúralo protitankové zátarasy a po 6. hodine prišla do mesta prieskumná hliadka sovietskej armády. Za nimi vošli do meste ďalší sovietski vojaci a po krátkej prestrelke oslobodili Spišskú Belú

Symbolická tabuľa na stene Mestského úradu pripomína všetkých, ktorí sa stali obeťami 2. svetovej vojny. Zo Spišskej Belej počas 2. svetovej vojny padli – Jozef Biroš, Ondrej Fedor, Ján Chovaňák, Jozef Kraus, Gustáv Kraus, Gejza Krejnus, Vojtech Krett, Jozef Krigovský, Jozef Kriššák, Gustáv Pohoň, Ján Podolský, Jozef Richter, Rudolf Štuler a Ján Žemba.

Nezabúdajme akú obeť nám museli priniesť naši starí otcovia a otcovia v boji za našu slobodu. 78 rokov žijeme v spomienkach. Oslobodenie nášho mesta od fašizmu, ktoré si každoročne 28. januára pripomíname, nech je navždy spojené s vyjadrením úcty a vďaky všetkým, ktorí neprežili hrôzy 2. svetovej vojny.

Zdroj: oslobodenie.wbl.sk

Najnovšie články