Oznámenia
Počet zobrazení 515

PRIPOMIENKA: Daň z nehnuteľností a poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu

Pripomíname občanom a podnikateľským subjektom mesta Spišská Belá, aby nezabudli na úhradu daní a poplatku za odvoz tuhého komunálneho odpadu, ktoré majú povinnosť uhradiť v termínoch uvedených v rozhodnutiach. Rozhodnutia im už boli doručené.

Najnovšie články