Aktuality
Počet zobrazení 1K

Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Tento rok sa do tohto projektu zapojila aj Základná škola Milana Rastislava Štefánika. Heslom ročníka 2023 je ZAČNIME LETO DOBROM. A tak sme začali 🙂
Dňa 26.6. naši žiaci čistili okolie Belianskeho rybníka, aj vďaka materiálnej pomoci zo strany mesta, od odpadkov. Aktivita vznikla so zámerom poskytnúť deťom, mládeži, ale aj dospelým čisté a bezpečné prostredie pre realizáciu voľnočasových aktivít v blízkom okolí počas prázdnin.
Popri dobrovoľníckej činnosti, kde sa posúvalo posolstvo dobrých skutkov z deviatakov k prvákom, sa žiaci spolu skvelo zabavili a obohatili o nové zážitky.  Po tomto dobrom skutku sa všetci vrátili domov s dobrým pocitom a úsmevom na tvári.
ĎAKUJEME našim pedagogickým zamestnacom a žiakom 1.C a 9.A triedy, že sa v rámci našej školy dobrovoľne zapojili do tejto krásnej akcie.
autor: Mgr . Adamjaková, Mgr. Svitanová
Najnovšie články