Aktuality
Počet zobrazení 2K

Slávnostné obrady osláv životných jubileí a uvítania detí do života

V utorok 28. 6. 2023 sa v obradnej sieni mestského úradu uskutočnilo tradičné prijatie jubilantov, ktorí sa v druhom štvrťroku dožili životných jubileí 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. V poobedňajších hodinách p. primátor Ing. Mgr. Peter Zibura prijal i najmenších občanov. Prostredníctvom takýchto podujatí si chce mesto jednak uctiť svojich obyvateľov, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea, ale taktiež aj privítať najmladších, nových obyvateľov.

Jeseň života sme skôr narodeným spoluobčanom spríjemnili malou oslavou. Pán primátor pozval na stretnutie 36 oslávencov, medzi ktorými nechýbali ani 90 a 91 – roční jubilanti. Osobnej gratulácie sa zúčastnili takmer všetci pozvaní. Tí vo svojom veku prekypovali obdivuhodnou životnou energiou. Primátor mesta každému z jubilantov osobitne zablahoželal, obdaroval ich kvetom i finančným darom a vyjadril poďakovanie, patričnú pozornosť a úctu za roky ich prínosu pre naše mesto. Zároveň zaželal všetkým oslávencom dlhé obdobie plné lásky, radosti, spokojnosti a hlavne všetkým pevné zdravie.

Oslávenci sa počas stretnutia, ktoré sa nieslo v priateľskej a milej nálade porozprávali, spoločne si zažartovali, ale došlo aj na vážnejšie rozhovory. Diskutovanými témami boli príležitosti, ktoré mesto vytvára pre seniorov, prítomní vyjadrili problémy s ktorými sa denne v meste stretávajú a diskusia priniesla aj niekoľko návrhov, ktoré p. primátor prisľúbil do budúcna zvážiť.

Na slávnostnom prijatí pri príležitosti uvítania novonarodeného dieťaťa do života s trvalým pobytom v Spišskej Belej sa zúčastnilo 19 novorodeniatok. Rodičia si z rúk p. primátora prevzali finančný dar a kvet k osobnej gratulácii. Je nám cťou privítať medzi občanmi tých, ktorí budú formovať tvár nášho mesta.

Pri oboch slávnostných stretnutiach osviežili príjemnú atmosféru deti z folklórneho súboru Belanček.

Jubilantom srdečne blahoželáme:

 • Alojz Lenkavský
 • Margita Adamičková
 • Elena Marhefková
 • Žofia Nadžadyová
 • Anna Rezničáková
 • Elena Slodičková
 • Kvetoslava Bujňáková
 • Ľudmila Kňazovická
 • Ján Lešundák
 • Anna Mlynarčíková
 • Emil Urbanský
 • Žofia Adamjáková
 • Ladislav Boháč
 • Ing. Július Daniš
 • Danka Galliková
 • Viera Hatalová
 • Adorján Horničák
 • Mária Kovalčíková
 • Alžbeta Lechová
 • Emil Molčány
 • Ing. Ján Pitoňák
 • Edita Sisková
 • MUDr.Miloslav Slavkovský
 • Ján Svocák
 • Anna Šramelová
 • Edita Tomalová
 • Ján Eliaš
 • Terézia Galliková
 • Žofia Gancarčíková
 • Štefan Giblák
 • Anna Krempaská
 • Viliam Moravčík
 • Marta Šperková
 • Pavol Tomaľa
 • Vilma Trimková
 • Nadežda Žmijovská

Detičkám želáme pevné zdravie:

 • Stanislav Susa
 • Artur Andráš
 • Lívia Britaňáková
 • Ester Budzáková
 • Klára Fudalyová
 • Kristína Galliková
 • Lukas Krempaský
 • Šimon Polhoš
 • Nela Smik
 • Gréta Gallyová
 • Šimon Griglák
 • Matej Suchanovský
 • Lucas Zajonc
 • Erik Žemba
 • Kiara Čepišáková
 • Hana Gallovičová
 • Nina Gurková
 • Tamara Novysedláková
 • Lucia Svitanová
Najnovšie články