hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 10

70 rokov JAVORINY v Spišskej Belej

Dňa 24.2.2017 sa uskutočnila slávnostná členská schôdza výrobného družstva JAVORINA Spišská Belá. Dôvodom jej konania bol dátum 2.2.2017, kedy uplynulo 70 rokov od založenia tohto družstva. Tejto schôdze sa zúčastnili okrem vedenia družstva, aj bývalí a súčasní zamestnanci družstva a tiež pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbal primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak a jeho zástupca Jozef Kuna.

Počiatky Javoriny spadajú do dnešného Poľska do roku 1942, kedy v Jurgove vznikla rezbárska dielňa v rámci Spolku pre zveľaďovanie domácej výroby na Slovensku (Jurgov v tom čase bol súčasťou Slovenska). Po pričlenení Jurgova k Poľsku v roku 1945 zakladateľ a správca dielne Michal Griger presťahoval dielňu do Spišskej Belej. Prvá prevádzka Javoriny vznikla v opustenej rezbárskej dielni na Moskovskej ulici č. 8, ktorá bola skonfiškovaná Adalbertovi Teltschovi. ONV v Kežmarku dňa 29.5.1946 zaregistroval túto rezbársku dielňu v Spišskej Belej a koncom tohto roka priviezli do tejto dielne ďalšie stroje z ČR (z Harachova). A práve 2.2.1947 bolo zvolané zakladajúce valné zhromaždenie výrobného družstva Javoria. Jeho prvým predsedom sa stal Michal Griger. V roku 1951 sa družstvo premenovalo na JAVORINA, rezbarské družstvo s ručením obmedzeným a od roku 1961 JAVORINA, družstvo umeleckej výroby, Spišská Belá. Začiatkom roka 1972 sa presťahovala prevádzka do nových a zároveň súčasných priestorov na Továrenskej ulici v Spišskej Belej. Po roku 1989 družstvo prežilo turbulentné privatizačné obdobie a v roku 1998 prijalo za svojho člena holandskú spoločnosť Naarden Traco, s.r.o., čo umožnilo družstvu preraziť a uchytiť sa na zahraničných trhoch. V roku 1999 predsedu družstva Pavla Sabola nahradil Leo Čellár, ktorý je predsedom až do súčasnosti.

Dnešné výrobné družstvo JAVORINA patrí k najvýznamnejším výrobcom masívneho nábytku v strednej Európe. Dubové drevo zo slovenských lesov a americký orech pretvárajú klasickými stolárskymi postupmi na kvalitný moderný nábytok vyvážaný do mnohých krajín ako Holandsko, Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Taliansko, Austrália, Island, …

Moderný design, overená konštrukcia a prírodný spôsob povrchovej úpravy masívneho dreva olejovaním a voskovaním predurčujú ich výrobky do pozornosti moderným zákazníkom, ktorí si majú v úmysle kúpiť nábytok s vysokou úžitkovou hodnotou a dlhou dobou užívania.

Okrem sériovo vyrábaných výrobkov ponúkajú možnosť komplexných interiérových riešení či už rezidenčných alebo spoločenských priestorov a výrobu nábytku na mieru. Ďalšie informácii nájdete na http://www.javorina.sk/.

Javorina, všetko najlepšie k 70-tke a za všetkých Beľanov ĎAKUJEME a želáme ďalšie úspešné roky pôsobenia v Spišskej Belej!!!

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X