33. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže

Automotoklub Spišská Belá usporiada v dňoch 4. až 6. októbra v spolupráci s mestom Spišská Belá 33. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže O putovný pohár Slavomíra Rusiňáka, 5. kolo celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže Rodičia, jazdite opatrne!, 4. kolo seriálu Belianske bezpečné jazdy a dve kolá 23. ročníka neoficiálnych majstrovstiev strednej Európy klubov The Central European Cup.

Automobilová súťaž je zameraná na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Po celej trati na ne budú prísne dohliadať tajné kontroly. Súťaž sa preto uskutoční za bežnej cestnej premávky, bez dopravnej uzávery ciest. Jej cieľom je okrem iného zlepšovanie orientačných schopností súťažiacich pri jazde podľa mapy. Na súťažných vozidlách nie sú povolené žiadne úpravy.

Predpokladaný prejazd naším mestom bude v sobotu 5. októbra 2019 v čase medzi 9.00 až 15.00 hodinou.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X