3000 EUR pre dobrovoľných belianskych hasičov

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu činnosti dobrovoľných belianskych hasičov. Cez Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR tak príde na účet mesta suma 3000 EUR, ktorá je účelovo viazaná pre potrebu dobrovoľných hasičov (DHZ). Naši hasiči túto dotáciu získali vďaka tomu, že náš DHZ je zaradený do kategórie B hasičských jednotiek v rámci systému rozmiestnenia hasičských síl a prostriedkov. Uvedenú dotáciu je potrebné do konca augusta tohto roka použiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné prostriedky, na odbornú prípravu členov DHZ a na zabezpečenie údržby hasičskej technicky.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X