11. 11. o 11. hod. 11. min. sa na 11 minút rozozvučia zvony pripomínajúce hodnoty mieru

„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…“ (podplukovník J. Mc.CRAE)

Pred 101 rokmi sa 11.11.1918 o 11. hodine a 11. minúte ukončila prvá svetová vojna.

Stalo sa tak podpísaním prímeria po štvorročnom konflikte plnom krviprelievania a bolesti nielen vojakov, ale aj obetí mimo vojnových bojísk.

11. novembra 1918 došlo k podpisu prímeria medzi Spojencami a Nemeckom vo vlakovom vozni v Le Francport neďaleko mesta Compiégne na severe Francúzska. Hlavnými signatármi boli vrchný veliteľ spojeneckých síl maršál Ferdinand Foch a nemecký zástupca Matthias Erzberger. Na záver kapitulačného aktu zaznela salva.

Dva roky nato prijali vojnoví veteráni kvet červeného maku za symbol vojnových veteránov a spomienky na vojnové hrôzy. Symbol má pôvod v básni In Flanders fields (doslova ,,Na poliach Flámska“), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil neďaleko belgického mesta Ypres. Na západnom fronte videl bolesť, útrapy a smrť vojakov, ktoré sa ho hlboko dotýkali Písanie poézie mu pomáhalo vysporiadať sa s ťažobou vojny. Červený mak z jeho básne je obrazom preliatej krvi na svetových bojiskách.

To ešte ľudstvo, spamätávajúce sa postupne z násilia vojnového besnenia, netušilo, že plameň zloby, nenávisti, vraždenia začína tlieť opäť, aby sa vyzúril v rokoch druhej svetovej vojny (1939-1945).

Deň vojnových veteránov si celosvetovo pripomíname 11. novembra, v niektorých krajinách tento deň nazývajú aj Deň veteránov či Deň červených makov.  Položením kvetov na hroby vojakov a zapálením sviečky si aj na Slovensku už tradične pripomíname tento deň, ktorý evokuje aj hlboké zamyslenie nad príčinami, ale aj podstatou vojen, a z toho vyplývajúce umieranie vojakov na bojiskách.

Svet aj v súčasnosti balansuje nad možnosťou vyvolania globálneho vojnového konfliktu. Denne sa presviedčame o tom, že vo svete umierajú vojaci, dokonca priamo u našich susedov, a kopú sa nové vojenské hroby. Deň vojnových veteránov je aj možnosťou, kedy treba hovoriť o tom, akú hodnotu má sloboda a mier a že nie sú samozrejmosťou.

Prejavy úcty k obetiam prvej svetovej vojny si aj na Slovensku pripomíname na mnohých podujatiach a aktivitách, kde môžete vidieť ľudí označených symbolom červeného maku.

V Spišskej Belej sa v pondelok 11. novembra o 11. hodine 11 minúte na 11 minút rozozvučia zvony na evanjelickom chráme, aby sme si pripomenuli túto historickú udalosť rovnako, ako sa pred 101 rokmi  po celom vtedajšom Československu ľudia dozvedeli, že veľká vojna sa skončila a začína sa nová etapa ich životov.

Hlahol zvonov je aj pripomenutím hodnoty mieru, pripomenutím padlých a výzvou na zastavenie vojen. Každý zvon má svoje srdce, ktoré sa pri zvonení takmer nehýbe, stojí na mieste a zvon doň udiera. Aj naša spoločnosť býva často ako to srdce – žijúca si svoj pokojný, každodenný život. Ak však do takejto spoločnosti niekto udrie, znie plač a nárek.

Preto pozývame širokú verejnosť, aby sa v uvedenom symbolickom čase na 11 minút zastavila. Oceňme si dar slobody, spomeňme si na tých, ktorí zahynuli vo vojnách a prosme o ukončenie všetkých vojnových konfliktov.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X