Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Zastupiteľstvo schválilo partnerstvo s českým mestom Vysoké Mýto

13. októbra 2016 Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Belá schválilo návrh partnerskej zmluvy o spolupráci medzi českým mestom Vysoké Mýto a mestom Spišská Belá. Po 9 mesiacoch vzájomných kontaktov a návštev (prvá oficiálna návšteva bola vo februári tohto roka vo Vysokom Mýte), tak Spišská Belá ako prvá schválila návrh tejto zmluvy. Teraz je na rade Mestské zastupiteľstvo Mesta Vysoké Mýto. Samotný spoločný podpis partnerskej zmluvy sa predpokladá začiatkom budúceho roka.

Mesto Vysoké Mýto s viac ako 12 tisíc obyvateľmi sa nachádza vo východných Čechách – v Pardubickom kraji v okrese Ústí nad Orlíci. Je vzdialené od Spišskej Belej 415 km. Viac informácii o tomto zaujímavom meste nájdete na http://mesto.vysoke-myto.cz/

Návrh Partnerskej zmluvy je v prílohe (na konci tohto článku).

Názov prílohy Odkaz
smlouva-o-partnerstvi-a-spolupraci-spisska-bela-a-vysoke-myto Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...