Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zastupiteľstvo schválilo partnerstvo s českým mestom Vysoké Mýto

13. októbra 2016 Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Belá schválilo návrh partnerskej zmluvy o spolupráci medzi českým mestom Vysoké Mýto a mestom Spišská Belá. Po 9 mesiacoch vzájomných kontaktov a návštev (prvá oficiálna návšteva bola vo februári tohto roka vo Vysokom Mýte), tak Spišská Belá ako prvá schválila návrh tejto zmluvy. Teraz je na rade Mestské zastupiteľstvo Mesta Vysoké Mýto. Samotný spoločný podpis partnerskej zmluvy sa predpokladá začiatkom budúceho roka.

Mesto Vysoké Mýto s viac ako 12 tisíc obyvateľmi sa nachádza vo východných Čechách – v Pardubickom kraji v okrese Ústí nad Orlíci. Je vzdialené od Spišskej Belej 415 km. Viac informácii o tomto zaujímavom meste nájdete na http://mesto.vysoke-myto.cz/

Návrh Partnerskej zmluvy je v prílohe (na konci tohto článku).

Názov prílohy Odkaz
smlouva-o-partnerstvi-a-spolupraci-spisska-bela-a-vysoke-myto Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...