Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Začnú sa stavebné práce na časti Novej ulice

V prípade dobrého počasia už od pondelka 14. augusta 2017 začnú stavebné práce na Novej ulici od č. 22 po Kúpeľnú ulicu. Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začína rekonštrukciu ich elektrickej NN siete – vzdušné vedenie sa nahradí novým podzemným vedením (existujúce betónové stĺpy sa odstránia). Zároveň do toho istého výkopu Slovak Telecom uloží chráničku ako prípravu pre optickú sieť a mesto uloží kábel pre verejné osvetlenie a následne osadí nové stĺpy verejného osvetlenia, na ktoré preloží existujúce svietidlá.

A po týchto zemných prácach bude nasledovať rekonštrukcia chodníka – osadením nových obrubníkov a položením betónovej dlažby s úpravou tzv. zelených (trávnikových) pásov. Obyvateľov na tejto časti ulice prosíme o trpezlivosť počas týchto stavebných prác.

Môže Vás zaujímať...