Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy, v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody.

Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životného prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny, a v neposlednom rade tiež zákon o ochrane pred požiarmi.

I keď príčina vzniku požiaru na Riadenej skládke tuhého komunálneho odpadu v Spišskej Belej počas dňa 10. a 11.04.2017 je v štádiu vyšetrovania, predpokladanou príčinou vzniku tohto požiaru bolo vypaľovanie suchej trávy.

Vypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť, ale dochádza aj k vyššiemu výparu a presychaniu pôdy. Negatívnym sprievodným javom je aj skutočnosť, že sa tak napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín. Spaľujú sa vývojové štádia mnohých drobných živočíchov, čím prichádzajú o potravu vyššie živočíchy a tiež tak zanikajú prirodzené stanovištia organizmov. Je alarmujúce, že vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Navyše dusivý dym ako sprievodný jav vypaľovania, obsahuje mnohé nebezpečné látky, ktoré sa ako mikročastice dostanú späť do pôdy vo forme zrážok.

Môže Vás zaujímať...