Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy, v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody.

Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životného prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny, a v neposlednom rade tiež zákon o ochrane pred požiarmi.

I keď príčina vzniku požiaru na Riadenej skládke tuhého komunálneho odpadu v Spišskej Belej počas dňa 10. a 11.04.2017 je v štádiu vyšetrovania, predpokladanou príčinou vzniku tohto požiaru bolo vypaľovanie suchej trávy.

Vypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť, ale dochádza aj k vyššiemu výparu a presychaniu pôdy. Negatívnym sprievodným javom je aj skutočnosť, že sa tak napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín. Spaľujú sa vývojové štádia mnohých drobných živočíchov, čím prichádzajú o potravu vyššie živočíchy a tiež tak zanikajú prirodzené stanovištia organizmov. Je alarmujúce, že vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Navyše dusivý dym ako sprievodný jav vypaľovania, obsahuje mnohé nebezpečné látky, ktoré sa ako mikročastice dostanú späť do pôdy vo forme zrážok.

Môže Vás zaujímať...