Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Orez stromov na cintoríne v Strážkach

Mesto ako správca verejného pohrebiska (cintorína) v mestskej časti Strážky zrealizovalo orez vysokých stromov v strednej časti cintorína na podnet obyvateľov Strážok. Okrem potrebného ošetrenia týchto stromov dôvodom tohto orezu boli aj voľne padajúce suché konáre z týchto stromov ohrozujúce ľudí ako aj náhrobné pomníky. Orez stromov zabezpečovalo mesto prostredníctvom externej firmy vzhľadom na zložitosť tohto orezu (zlá dostupnosť k týmto stromom a orez vo vysokej výške a nad hrobovými miestami).

Môže Vás zaujímať...