Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Orez stromov na cintoríne v Strážkach

Mesto ako správca verejného pohrebiska (cintorína) v mestskej časti Strážky zrealizovalo orez vysokých stromov v strednej časti cintorína na podnet obyvateľov Strážok. Okrem potrebného ošetrenia týchto stromov dôvodom tohto orezu boli aj voľne padajúce suché konáre z týchto stromov ohrozujúce ľudí ako aj náhrobné pomníky. Orez stromov zabezpečovalo mesto prostredníctvom externej firmy vzhľadom na zložitosť tohto orezu (zlá dostupnosť k týmto stromom a orez vo vysokej výške a nad hrobovými miestami).

Môže Vás zaujímať...