Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Nové schody na Dome smútku

V súčasnosti mesto realizuje rekonštrukciu schodiska pri zadnom vstupe do Domu smútku, resp. východe z Domu smútku na belianskom cintoríne. Doterajšie schody boli už v zlom technickom stave, ktorý možno nazvať až havarijným. Pôvodná dlažba začala odpadávať pod zvetraným betónom a iba oprava tejto dlažby by bola dočasným riešením. Preto mesto pristúpilo k úplnej rekonštrukcii celého schodiska, k rozbitiu pôvodného schodiska a k novému vybetónovaniu schodov a k položeniu novej protišmykovej dlažby.

Môže Vás zaujímať...