Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Nové schody na Dome smútku

V súčasnosti mesto realizuje rekonštrukciu schodiska pri zadnom vstupe do Domu smútku, resp. východe z Domu smútku na belianskom cintoríne. Doterajšie schody boli už v zlom technickom stave, ktorý možno nazvať až havarijným. Pôvodná dlažba začala odpadávať pod zvetraným betónom a iba oprava tejto dlažby by bola dočasným riešením. Preto mesto pristúpilo k úplnej rekonštrukcii celého schodiska, k rozbitiu pôvodného schodiska a k novému vybetónovaniu schodov a k položeniu novej protišmykovej dlažby.

Môže Vás zaujímať...