Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Modernizuje sa detské ihrisko na sídlisku Mierová

V súčasnosti prebiehajú práce na modernizácii detského ihriska na sídlisku na Mierovej ulici. Bola už položená špeciálna dopadová vrstva, niektoré hracie prvky sa opravujú, iné sa vymenia a doplnia sa nové. Nad doterajším pieskoviskom sa osadí drevená strieška a vytvorí sa hrací „bazén“. Nakoniec sa namontuje nové oplotenie tohto celého ihriska. Do 2 týždňov by ihrisko malo opätovne slúžiť našim najmenším.

Môže Vás zaujímať...