Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Modernizuje sa detské ihrisko na sídlisku Mierová

V súčasnosti prebiehajú práce na modernizácii detského ihriska na sídlisku na Mierovej ulici. Bola už položená špeciálna dopadová vrstva, niektoré hracie prvky sa opravujú, iné sa vymenia a doplnia sa nové. Nad doterajším pieskoviskom sa osadí drevená strieška a vytvorí sa hrací „bazén“. Nakoniec sa namontuje nové oplotenie tohto celého ihriska. Do 2 týždňov by ihrisko malo opätovne slúžiť našim najmenším.

Môže Vás zaujímať...