Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Mesto spolu so školami bude prispievať žiakom na exkurzie do múzeí

Žiaci 9-tych ročníkov základných škôl budú chodiť v rámci vyučovania na exkurzie do nového Múzea holokaustu v Seredi a Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Prvýkrát to bude už v nasledujúcom školskom roku 2017/2018. A teda pravidelne každý školský rok všetci deviataci oboch škôl absolvujú túto návštevu.

Na tomto dlhodobom projekte sa primátor mesta Štefan Bieľak dohodol s riaditeľkami oboch základných škôl v našom meste – Annou Rothovou (ZŠ J. M. Petzvala) a Helenou Stachovou (ZŠ M. R. Štefánika). Mesto spolu so školami uhradí náklady na túto exkurziu, takže žiakov to nebude nič stáť. Pôjde o náklady na dopravu a vstupné do týchto múzeí.

A čo viedlo mesto ako zriaďovateľa základných škôl k tomuto zámeru ? Narastajúci extrémizmus a oživovanie rôznych neonacistických či fašistických myšlienok v našej spoločnosti. Súčasná mládež je pomerne veľmi intenzívne vystavovaná rôznym takýmto myšlienkam. Návšteva týchto múzeí môže byť vhodným nástrojom na ľahšie získanie čo najobjektívnejších informácii o našej nedávnej minulosti. Určite však len toto nestačí a nebude postačovať na pochopenie a odmietanie extrémizmu, či fašizmu, ale je na nás všetkých, akým spôsobom sa s týmito témami vysporiadame a ako ich priblížime najmä mladej generácii .

Môže Vás zaujímať...