Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Mesto podporí zhotovenie ikonostasu v chráme sv. Cyrila a Metoda

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo z rozpočtu mesta mimoriadnu dotáciu vo výške 4 tis. EUR na zhotovenie ikonostasu v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej. Na svojom zasadnutí 6. apríla 2017 tak vyhovelo žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi. Hlavným dôvodom podpory tejto žiadosti bolo podporiť kultúrne a duchovné hodnoty, ktoré sú premietnuté aj v zhotovení ikonostasu ako trvalej a nevyhnutnej súčasti tohto chrámu.

Ikonostas (gr. eikón – obraz a stásis – pozícia, umiestnenie) je stena s ikonami, ktorá v gréckokatolíckom chráme delí časť pre veriacich od svätyne (presbytéria alebo sanktuária) – časti pre kňaza. Ikonostas je teda architektonickým a zároveň ideovým predelom medzi loďou a svätyňou chrámu. Jeho výzdoba má z tohto dôvodu veľmi honosný a slávnostný charakter. Chrám v Spišskej Belej od svojho postavenia nemá ikonostas. Celkové náklady na jeho zhotovenie sa predpokladajú vo výške 9 tis. EUR a snahou farnosti je zhotoviť ho ešte v tomto roku. Takže je tu príležitosť aj pre iných darcov prispieť na dobrú vec.

Poznámka: Úvodná fotografia ikonostasu je len ilustratívna (pre lepšie pochopenie tohto pojmu).

Môže Vás zaujímať...