Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Mesto podporí zhotovenie ikonostasu v chráme sv. Cyrila a Metoda

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo z rozpočtu mesta mimoriadnu dotáciu vo výške 4 tis. EUR na zhotovenie ikonostasu v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej. Na svojom zasadnutí 6. apríla 2017 tak vyhovelo žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi. Hlavným dôvodom podpory tejto žiadosti bolo podporiť kultúrne a duchovné hodnoty, ktoré sú premietnuté aj v zhotovení ikonostasu ako trvalej a nevyhnutnej súčasti tohto chrámu.

Ikonostas (gr. eikón – obraz a stásis – pozícia, umiestnenie) je stena s ikonami, ktorá v gréckokatolíckom chráme delí časť pre veriacich od svätyne (presbytéria alebo sanktuária) – časti pre kňaza. Ikonostas je teda architektonickým a zároveň ideovým predelom medzi loďou a svätyňou chrámu. Jeho výzdoba má z tohto dôvodu veľmi honosný a slávnostný charakter. Chrám v Spišskej Belej od svojho postavenia nemá ikonostas. Celkové náklady na jeho zhotovenie sa predpokladajú vo výške 9 tis. EUR a snahou farnosti je zhotoviť ho ešte v tomto roku. Takže je tu príležitosť aj pre iných darcov prispieť na dobrú vec.

Poznámka: Úvodná fotografia ikonostasu je len ilustratívna (pre lepšie pochopenie tohto pojmu).

Môže Vás zaujímať...