Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Dokončenie nového chodníka na ul. 1. mája a parkoviska pri Sintre

Mesto koncom júla ukončilo rekonštrukciu chodníka na ul. 1. mája. Okrem nového chodníka zriadilo aj 11 nových parkovacích miest pred obchodnou prevádzkou SINTRA. Vymenilo aj dlažbu na chodníku pred samotnou prevádzkou. Stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Mesto zároveň pred Sintrou osadilo novú informačnú tabuľu, lavičky, či stojany na bicykle. A tiež boli dosadené chýbajúce nové stromy (lipy). Slovak telecom urobil v tomto chodníku prípravu na novú optickú sieť. Spôsob riešenia úpravy chodníka musia oceniť najmä motoristi, keďže pred každým domom je zriadené min. 1 parkovacie miesto pre osobné auto.

Môže Vás zaujímať...