Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 341

VZN č. 5/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 5/2017 zo dňa 2.3.2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá

 

VZN 5-2017 – účinné

Najnovšie články