Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 634

VZN č. 1/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Spišská Belá číslo 1/2017 zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení č. 1/2014, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
VZN-č.-1-2017 Stiahnuť
2ab_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnuť
2b_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnuť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnuť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnuť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnuť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnuť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnuť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnuť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnuť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnuť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnuť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnuť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnuť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnuť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnuť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnuť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnuť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnuť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnuť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnuť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnuť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnuť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnuť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnuť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnuť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnuť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnuť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnuť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnuť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnuť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnuť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnuť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnuť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnuť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnuť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnuť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnuť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnuť
Najnovšie články