hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 23

VZN 9/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2012 v meste Sp. Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 9-2012 Stiahnuť
Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X