Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 493

VZN 6/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

Názov prílohy Odkaz
VZN 6-2011 Stiahnuť
Tags: 2011
Najnovšie články